Chính sách quyền riêng tư

Khoa tiếng Nhật trực thuộc đại học Takarazuka cơ sở Tokyo (tức “nhà trường”) ý thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, tất cả các lãnh đạo và nhân viên tuyệt đối tuân thủ những quy định pháp lý về quyền bảo mật dữ liệu nên trang web của nhà trường cũng hoạt động trên tinh thần chấp hành nghiêm túc điều khoản thu thập, quản lý và bảo mật dữ liệu cá nhân
Ngoài ra, đối với các nội dung dưới đây thì việc xem xét và thay đổi để thích nghi với quy định mới sẽ áp dụng khi cần thiết

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang chủ của trường chỉ được sử dụng với mục đích gửi thông tin nhà trường bằng đường bưu điện hoặc email, xử lý thông tin đăng ký tham gia thuyết minh về trường và các hoạt động quảng cáo tuyển sinh của trường

Liên quan đến việc ủy thác công việc chuyển phát

Đối với mục đích sử dụng phía trên, liên quan đến việc gửi tờ rơi hoặc thông tin tuyển sinh … thì việc ủy thác công việc chuyển phát sẽ được thực hiện. Tuy nhiên việc ủy thác công việc được thực hiện với cam kết phía doanh nghiệp nhận ủy thác phải tuyệt đối bảo mật dữ liệu khách hàng và không được sử dụng thông tin cá nhân với mục đích khác

Về vấn đề trao đổi với bên thứ ba

Ngoại trừ trường hợp ủy thác công việc ở trên hoặc các yêu cầu chính đáng theo pháp luật thì thông tin cá nhân tuyệt đối không bị công khai hay cung cấp cho bên thứ ba

Về vấn đề đăng tải và chỉnh sửa

Vấn đề hiển thị thông tin cá nhân theo thông báo đã đưa chỉ được thực hiện sau khi đã xác nhận yêu cầu từ cá nhân đó. Thông tin cá nhân được đưa lên nếu có sai sót phải được nhanh chóng chỉnh sửa
Chi tiết xin liên hệ trực tiếp đến nhà trường